visuckhoenguoithan.com

Bài viết 05/2016

Thấy một số bạn trẻ lúng túng, hiểu ngay vấn đề chiến sĩ ta liền tiếp cận giúp đỡ, giải thích rất tận tình, nhưng phải quay lưng lại khi các bạn đánh chéo vào câu trả lời vì chuyện khó nói mà
Các giáo viên đảm trách môn giáo dục sức khỏe cần được huấn luyện, hỗ trợ phương tiện giảng dạy và khuyến khích bằng nhiều biện pháp như khen thưởng, đào tạo nâng bậc…
Năm 1998, cột mốc đáng ghi nhớ của hoạt động Truyền thông giáo dục sức khỏe là sự ban hành Nghị định 01/CP của Chính phủ, chủ trương thành lập các trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe ở các tỉnh thành trong cả nước
Hướng tới T3G quận 5 sẽ tổ chức thực hiện việc lượng giá định kỳ làm cơ sở cho việc cải tiến hơn nữa hoạt động Trung tâm – Giáo dục sức khỏe tại địa phương
Tuyến cơ sở đã làm tốt công tác săn sóc sức khỏe ban đầu nhưng để giải quyết vấn đề “quá tải” tại các bệnh viện và trung tâm chuyên khoa, cần có sự đầu tư về chuyên môn, năng lực quản lý, trang thiết bị, vật chất và có sự hỗ trợ của tuyến trên
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức.