visuckhoenguoithan.com

CẢNH GIÀ Thơ ĐIỆP ANH HOA Khi già sợ nhất ngủ chèo queo Chịu cảnh phòng đơn vẫn sống nghèo

***** CẢNH GIÀ !!! ***** Thơ : ĐIỆP ANH HOA Khi già ...sợ nhất ngủ chèo queo Chịu cảnh phòng đơn vẫn sống nghèo ! Uống nghẹn trà dư dùng tửu mãn... Ăn trào lệ nuốt bởi hầu teo ? Ngồi , đi chẳng vững chân nhờ gậy Mũi , mắt mù...tai , phổi...ọt èo ! Lặng lẽ mong chờ...Con , Cháu hỏi Đêm nào...ác mộng cũng về theo !?? BUÔN MÊ - 12/10/2017 .... Hình st minh hoạ.... ========== ----- Bài hoạ ; Duc Au ;CẢNH GIÀ bài họa : phúc lũy Về già ...ngẫm ngán giấc chèo queo Nỗi khổ côi đơn bám đỗi nghèo ! Nghẹn cổ khó trôi nào mĩ mãn... Đầu đau nghẹn nấc cản hầu teo Ba chân khệnh khạng đi kèm gậy Bốn mắt nhập nhèm dõi kính èo Ngưỡng vấn lòng trông thôi cảnh hẻo! Giật mình ảo mộng thức về theo !!! =========== Bàu hoạ : Xê Ty *** TA SAY *** Đêm tàn tỉnh rượu thấy nằm queo Vợ đã giường riêng tủi Chí Phèo Cố gượng tìm chanh đầu khỏi đẫn Lê người vấp ngã dạ buồn teo Kề chăn chú cẩu cùng nôn oẹ Trải gối mèo tha lũ chuột èo Mệt mỏi bơ phờ khi mãi uống Mai này bỏ cuộc lánh đường theo...! ============
04/05/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *