visuckhoenguoithan.com

Niệm Phật là một cách tốt để thanh tịnh tâm niệm A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm bồ tát

Niệm Phật là một cách tốt để thanh tịnh tâm, niệm A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm bồ tát. Vì tâm không thể cùng lúc nghĩ 2 việc, bạn chèn danh hiệu Phật vào giữa những ý tưởng tán loạn thì ý nghĩ bậy bạ sẽ loãng ra. Tâm bạn đục, danh hiệu Phật trong, bạn càng đổ nhiều nước trong vào nước đục thì độ đục sẽ giảm đi, đến khi nào nước trong rất nhiều mà nước đục rất ít thì như gáo bùn đổ vào biển lớn thanh tịnh cũng chẳng thể làm nước biển dơ đi. Người tuy hôi nhưng ướp hương sẽ bớt hôi, người đang sạch mà đứng cạnh đống rác cũng lây hôi hám. Trong tăng đoàn của đức Phật có nhiều người khi chưa xuất gia phạm nhiều tội tà dâm hoặc tham sắc dục như ngài Nan Đà, ngài Liên Hoa Sắc, ngài Da Xá vv… nhưng nhờ hổ thẹn và gần gũi đạo sư quyết tâm giải thoát nên đều chứng Thánh quả A La Hán; Hãy niệm Phật bất kể khi tâm bạn thanh tịnh hay ô nhiễm. Bạn đừng sợ niệm Phật trong khi tâm nghĩ bậy bạ là có tội, nếu bạn không niệm bạn mới có tội, còn bạn niệm trong khi bạn nghĩ bậy có nghĩa là bạn còn muốn quay về đường thiện. Đức Phật là lương y, Niệm Phật là thuốc, thuốc là để chữa cho người bệnh, khi người bệnh khi lên cơn lại không uống thuốc vì sợ bất kính với thầy thuốc thì có phải khôi hài không?
Sưu Tầm
Nam Mô A Di Đà Phật
09/05/2019
14 bình luận:
Trang Thu
09-05-2019, 02:05:48
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trần Cẩn
09-05-2019, 02:05:48
Nam Mô A Di Đà PhậtNam Mô A Di Đà PhậtNam Mô A Di Đà Phật
Vo Thuong
10-05-2019, 04:38:57
Nam mo a di da phat
Pham Nguyen
10-05-2019, 04:38:57
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thuong Tran
11-05-2019, 04:42:34
Nam mo bon su thich ca mau ni phat
Dieu Thuong
11-05-2019, 04:42:34
* ? NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ? * * ? NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ? ** ? NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ? *
Trang Lucky
26-05-2019, 04:12:52
Nam mô a di đà phật
Hoa Sữa
26-05-2019, 04:12:52
A Di Đà Phật
Thiểu Dục Tri Túc
28-05-2019, 04:11:41
Nam-mô A Di Đà Phật_(())_??? Nam-mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật_(())_???
Tam Nha Tran
28-05-2019, 04:11:41
A di đà phật
Hàng Yến
29-05-2019, 04:11:50
Nam Mô A Di Đà Phật
Quang Sang Lê
29-05-2019, 04:11:50
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ...
Ut Nguyen Thi
30-05-2019, 04:12:44
Nam mô a di đà phật
Nhat Dieu
30-05-2019, 04:12:44
A di da phat

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *