visuckhoenguoithan.com

Xây dựng một tổ chức dược quốc doanh vững mạnh - Phần 1

Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, Chính phủ đã có những chủ trương quan trọng đối với thành phần kinh tế quốc doanh. Phân biệt rõ quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế là một quy định rất cơ bản để cơ quan nhà nước thực thi được chức năng quản lý của mình, vừa không bị sa vào những quản lý cá thể, vừa giữ được tính chất khách quan và bình đẳng trong công tác quản lý, vừa đảm bảo cho các đơn vị kinh tế quốc doanh quyền chủ động trong kinh doanh. Xóa bỏ cơ chế ngành chủ quản và địa phương chủ quản là để tạo ra sự thống nhất việc quản lý của Chính phủ đối với mọi đơn vị kinh tế quốc doanh, nhằm xác định được tư cách sở hữu chủ, vừa đạt hiệu quả cao, vừa tránh được sự thao túng hay lạm dụng. Cổ phần hóa các xí nghiệp công ty quốc doanh vừa động viên được vốn trong công nhân, trong nhân dân, vừa đặt việc quản lý đơn vị vào một nếp mới, dân chủ mà chặt chẽ. Sắp xếp lại các đơn vị quốc doanh thuộc từng ngành kinh tế quốc doanh thành những tập đoàn kinh tế, với quy mô thích hợp, dưới dạng những tổng công ty. Phải công nhận rằng sau khi các xí nghiệp công ty được giao quyền chủ động, từng đơn vị đã phát huy được tính năng động của mình, và đã đạt được một số kết quả khích lệ. Đồng thời, các Liên hiệp xí nghiệp với tư cách cơ quan quản lý cấp trên, khi đã “mở trói” cho các đơn vị trực thuộc, thì đã mất dần tác dụng, và không còn lý do tồn tại lâu dài. Song song, giữa các xí nghiệp, công ty đồng chức năng (sản xuất hay kinh doanh), cùng loại mặt hàng, cùng lao vào cuộc độc lập tác chiến “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi”, đã xảy ra những cuộc cạnh tranh, có lúc không lành mạnh, có lúc không khoan nhượng, làm cho từng đơn vị dù có khỏe đi chăng nữa, nhưng sức mạnh tổng hợp trong một ngành giám sút, vị trí của quốc doanh suy yếu trước sự vươn lên của các thành phần ngoài quốc doanh không thể đóng được vai trò chủ đạo. Yêu cầu cấp bách là làm sao tập họp lại các đơn vị quốc doanh, xưa nay vốn trong một ngôi nhà “liên hiệp” tù túng, vào một chung cư khang trang, rộng rãi, phóng khoáng, trong đó các mặt hoạt động vừa nương tựa nhau, vừa có thể phát huy ưu thế của mình, tạo thành một sức mạnh tổng hợp to lớn, đủ sức chống lại mọi sự chi phối, mọi phong ba bão táp, mọi sự cạnh tranh bất cứ từ đâu đến. Đó là mô hình tổng công ty mà chính phủ mong muốn. 
TS. Nguyễn Duy Cương – Thuốc & sức khỏe – Số 50 (15-08-1995)
06/01/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *