visuckhoenguoithan.com

Xây dựng một tổ chức dược quốc doanh vững mạnh - Phần 2

Tin tức mới nhất cho biết, chỉ thị số 272/TTg của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các ngành khẩn trương sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh của mình thành những Tổng công ty, trình phương án cho chính phủ phê duyệt trước 31 tháng 5 năm 1995, và hoàn thành việc thành lập trước 31 tháng 8 năm 1995. Các tổng công ty về điện lực, than, thép, dầu khí, xi măng, hàng hải, hàng không dân dụng, bưu chính viễn thông, cao su, cà phê, lương thực, dệt, may, giấy, thuốc lá sẽ lần lượt ra đời và hoạt động trước đầu tháng 7 năm 1995 (Sài gòn giải phóng ngày 8 tháng 5 năm 1995). Ngành thực phẩm có một thời gian rất sung sức, từ ba bốn năm nay dẫm chân tại chỗ, bỏ mất những thời cơ tốt để chấn chỉnh tổ chức của mình. Đã lâu rồi, cán bộ toàn ngành không yên tâm nhìn ngành mình có sự chậm chân, nên hết mong ước đến chờ đợi. Thế đã cấp bách, phải bứt mọi ràng buộc để chạy. Và chạy cho đúng hướng đúng đường mới mong khỏi tụt hậu so với các  ngành khác. Có bốn sợi dây thép đang cột chặt ngành ta. Một là trì trệ, hai là do dự, ba là bảo thủ, bốn là cục bộ. Xây dựng lại tổ chức của ngành đòi hỏi phải cắt đứt bằng mọi giá bốn sợi dây oan nghiệt này. Khổ cực nhất là mỗi sợi dây, bản chất là như vậy, mà đều tự phết cho mình một lớp sơn tiến bộ. Xây dựng lại ngành bắt buộc phải cắt bỏ, xóa bớt, sát nhập, mở rộng, việc nào cũng đau đớn, xót xa. Nhất là không ít đơn vị, thấy trong thời gian vừa qua, mình có những biểu hiện phát triển, vươn lên, nen ngỡ rằng một tương lai xán lạn đang chờ mình ở đằng xa. Cũng có thể như vậy, nhưng chỉ một vài anh đi tới, còn cả ngành dược quốc doanh thì phân tán, yếu dần, từng đơn vị sẽ bị đánh đổ, và anh sẽ lẻ loi, chưa hẳn sẽ tồn tại lâu dài. Và cuối cùng, làm gì có một vai trò chủ đạo, theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà mọi người chúng ta đều mong ước. Vì sự nghiệp của toàn ngành dược, xin hãy ủng hộ cái mới, cái đang lên, xây dựng cho kỳ được một mô hình dược quốc doanh vững mạnh.
TS. Nguyễn Duy Cương – Thuốc & sức khỏe – Số 50 (15-08-1995)
23/01/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *